Extinction symbol

Extinction Rebellion

SWEDEN

Contact: extinctionrebellionsv@riseup.net

Vad gjorde du i helgen?

HOPPET FÖRSVINNER
DAGS ATT AGERA

Vi står inför en aldrig tidigare skådad global katastrof. Våra barn och vårt samhälle är allvarligt hotade.

På jorden pågår det en ekologisk kris. Vi är mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arterna på planeten. Forskarna utgår ifrån att det akuta klimatsammanbrottet redan har börjat.

Jordens atmosfär är redan idag mer än 1 grad varmare än före industrialiseringen. Möjligheterna att hålla uppvärmningen under 2 grader, som beslutats i Parisavtalet, är minimala.

De senaste framställningarna visar att vi är på väg mot 3 grader, och möjligen mycket mer än så.

Dagens barn står inför ofattbara fasor till följd av översvämningar, bränder, extrema väderförhållanden, utebliven och felslagen skörd samt samhällets oundvikliga sammanbrott under dessa svåra utmaningar.

Vi är inte alls förberedda för framtidens prövningar.

Förnekelsens tid är över - vi känner till sanningen om klimatförändringarna och vi vet att allt liv på jorden håller på att utplånas.

Det är dags att också agera i enlighet med denna sanning.

Vad krävs det av oss som lever med denna sanning? Kommer du att dö med en känsla av att du gjorde allt du kunde?

Greta Thunberg at Extinction Rebellion

George Monbiot at Extinction Rebellion