Extinction symbol

Extinction Rebellion

SWEDEN

Contact: extinctionrebellionsv@riseup.net

Litteratur om fredlig civil olydnad

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?
av Stina Oscarson

Ickevåld! : handbok i fredlig samhällsförändring
av Klaus Engell-Nielsen, Annika Spalde, Pelle Strindlund

Why Civil Resistance Works
av Erica Chenoweth och Maria J. Stephan

The success of nonviolent civil resistance