Extinction symbol

Extinction Rebellion

SWEDEN

Contact: extinctionrebellionsv@riseup.net

HOPPET FÖRSVINNER
DAGS ATT AGERA

Vi står inför en aldrig tidigare skådad global katastrof. Våra barn och vårt samhälle är allvarligt hotade.

På jorden pågår det en ekologisk kris. Vi är mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arterna på planeten. Forskarna utgår ifrån att det akuta klimatsammanbrottet redan har börjat.

Jordens atmosfär är redan idag mer än 1 grad varmare än före industrialiseringen. Möjligheterna att hålla uppvärmningen under 2 grader, som beslutats i Parisavtalet, är minimala.

De senaste framställningarna visar att vi är på väg mot 3 grader, och möjligen mycket mer än så.

Dagens barn står inför ofattbara fasor till följd av översvämningar, bränder, extrema väderförhållanden, utebliven och felslagen skörd samt samhällets oundvikliga sammanbrott under dessa svåra utmaningar.

Vi är inte alls förberedda för framtidens prövningar.

Förnekelsens tid är över - vi känner till sanningen om klimatförändringarna och vi vet att allt liv på jorden håller på att utplånas.

Det är dags att också agera i enlighet med denna sanning.

Vad krävs det av oss som lever med denna sanning? Kommer du att dö med en känsla av att du gjorde allt du kunde?

BUDSKAP

Vi befinner oss i en ekologisk kris.
Det pågår en massutrotning av liv på jorden, klimatet närmar sig kollaps. Även mänsklighetens existens är hotad.

Vi behöver agera nu.
Tiden håller på att rinna ut. Det kommer krävas kraftansträngningar och uppoffringar, men många av de förändringar som är nödvändiga kommer att göra våra liv bättre.

Politikernas passivitet är ett brott mot folket.
Genom att inte agera mot hoten har de utsatt oss alla för fara. Det är därför vår rätt och vår plikt att följa vårt samvete och göra uppror genom fredlig civil olydnad.

Mer om fredlig civil olydnad

KRAV

Regeringen måste berätta sanningen om den ekologiska nödsituationen, ändra på beslut som förvärrar den och i samarbete med medierna ge krisinformation till Sveriges invånare.

Regeringen måste anta rättsligt bindande politiska åtgärder för att få ner utsläppen av växthusgaser i Sverige till noll år 2025 och för att minska konsumtionen.

En medborgarförsamling behöver tillsättas för att övervaka de nödvändiga samhällsförändringarna, så att demokratin stärks.

Vad gjorde du i helgen?

Greta Thunberg at Extinction Rebellion

George Monbiot at Extinction Rebellion